Dạy Bơi Trường Mầm Non

Dạy Bơi Trường Mầm Non

Buổi Học Bơi Của Trường Mầm Non 

 

Giáo Viên Chuẩn Bị Đón Các Bạn Nhỏ

Bắt Đầu Buổi Học

 

Các Bạn Nhỏ Háo Hức Xếp Hàng Đợi Đến Giờ Lớp Mình Học Bơi

 

Xếp Hàng Điểm Danh Về Trường

wechat
Chat fanpage